Categories
General

Science

Skönt att åtminstone någon fortfarande verkar tänka och fungera i enlighet med beprövade vetenskapliga principer. Diskussionen behövs. Den skall baseras på fakta. Öppenhet och spårbarhet skall råda.

Edit: Sorry this one was supposed to go to my personal blog. Interesting because of the scientific approach.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.